Kreu > Për Punëdhënës > Këshillimi i Karrierës për Profesionistët dhe Studentët Këshillimi i Karrierës për Profesionistët dhe Studentët

Këshillimi i Karrierës për Profesionistët dhe Studentët

Në ditët e sotme shumë njerëz nuk kanë mundësi të zgjedhin karrierën e tyre, të krijojnë një strategji që do t'i çojë ata në maksimizimin e talenteve, potencialeve dhe njohurive të tyre. Që nga viti 2007 ne ofrojmë një këshillim profesional karriere për profesionistët dhe studentët e sapodiplomuar dhe qëllimi ynë është t'u sigurojmë atyre një udhërrëfyes për karrierë dhe strategji karriere për të qënë të suksesshëm. Përfitimet e ndjekjes së sesioneve të Këshillimit të Karrierës:

  1. Ndërgjegjësimi mbi cilësitë dhe aftësitë vetjake
  2. Qartësia në planifikimin e karrierës dhe hapat e saj të përcaktuara
  3. Lehtësimi në komunikim dhe kërkim të punës
  4. Njohuri më të thella për tregun e punës dhe kompanitë

Duapune.com është një platformë online për punë dhe karrierë më të mirë (#duapune) për të ndihmuar punëdhënësit
të gjejnë dhe të punësojnë personin më të mirë në Ballkan, dhe në vendet në zhvillim me cmime të arsyeshme
dhe cilësi të lartë duke përdorur teknologjinë më të fundit.