Këshilla mbi CV

Këshilla mbi CV

Si të shkruajmë një CV profesionale

Një CV e strukturuar qartë u jep punëdhënësve të mundshëm një pasqyrë të shpejtë se kush jeni dhe pse jeni kandidati ideal për pozicionin e shpallur. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të merrni kohë për të vendosur mbi formatimin e CV-së tuaj përpara se të uleni për ta shkruar atë.

Kur shkruani CV-në tuaj, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje paraqitjes, si dhe përmbajtjes. Kjo sepse një CV e shkruar mirë, e paraqitur në mënyrë profesionale tregon se ju jeni një kandidat i besueshëm për t'u marrë seriozisht, ndërsa një CV e çrregullt, e çorganizuar flet shumë për profesionalizmin tuaj ose mungesën e tij.

Ndiqni këto hapa kur hartoni një CV per aplikimin tuaj të ardhshëm për punë

1. Filloni duke zgjedhur formatin e duhur

Një "format" është stili dhe rendi në të cilin ju shfaqni informacionin në CV tuaj. Ekzistojnë tre formate të CV-së që përdoren zakonisht nga të cilat mund të zgjidhni në varësi të asaj se cila është e duhura për ju: kronologjike, funksionale ose një kombinim i te dyjave.

 • Format kronologjik i CV-së vendos seksionin e historisë profesionale në fillim dhe është një opsion i mirë nëse keni një histori të pasur pune profesionale pa boshllëqe në punësim.
 • Formati funksional i CV-së thekson seksionin e aftësive dhe është një opsion i mirë nëse po ndërroni industri ose keni disa boshllëqe në historinë tuaj të punës.
 • Formati i kombinuar i CV-së është një opsion i mirë nëse keni një përvojë profesionale, ku aftësitë dhe historia e punës janë po aq të rëndësishme.

 

2. Përfshini emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit

CV-ja juaj duhet të fillojë me emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit. Ju keni një zgjedhje nëse do të përfshini apo jo adresën tuaj të banimit. Emri juaj duhet të jetë shumë i dukshëm në krye të CV-së tuaj me një font të theksuar ose më të madh se pjesa tjetër e dokumentit, por jo më shumë se një madhësi prej 14px. 

3. Shtoni një përmbledhje ose objektiv të CV-së

Pas informacionit tuaj të kontaktit, ju keni mundësinë të përfshini ose një përmbledhje të CV-së ose një deklaratë objektive. Një deklaratë objektive shpjegon shpejt qëllimet tuaja të karrierës dhe është një zgjedhje e mirë për ata me përvojë të kufizuar profesionale, siç janë të sapodiplomuarit e kolegjit ose të shkollës së mesme. Një përmbledhje e CV-së është një deklaratë e shkurtër që përdor gjuhë aktive për të përshkruar përvojën dhe aftësitë tuaja përkatëse të punës.

4. Listoni aftësitë tuaja teknike dhe personale

Merrni një moment për të konsideruar se cilat aftësi ju bëjnë të përshtatshëm për punën. Rishikoni përshkrimin e punës dhe nënvizoni fjalët kyçe me të cilat keni pasur sukses të dëshmuar në të kaluarën. Merrni parasysh aftësitë teknike dhe personale, si dhe aftësitë e transferueshme që mund t'i përdorni kur ndryshoni karriera ose industri. Krijo një seksion aftësish me fjalë kyçe që janë të rëndësishme për punëdhënësin. Listoni çdo aftësi të kërkuar si certifikatat ose licencat.

5.Rendisni historinë tuaj profesionale me fjalë kyçe

Shkruani seksionin tuaj të historisë profesionale në rend të kundërt kronologjik. Filloni me punën tuaj më të fundit dhe jepni një përshkrim të shkurtër, duke përfshirë emrin e kompanisë, periudhën kohore në të cilën keni qenë të punësuar, titullin tuaj të punës dhe disa arritje kyçe gjatë kohës suaj në kompani. Ju gjithashtu mund të përfshini mësime përkatëse ose mundësi rritjeje që keni përjetuar gjatë punësimit atje.

Shmangni frazat dhe termat e përgjithshëm, të tepruara si “team worker”, “punëtor” dhe “multitasker”. Përkundrazi, jepni shembuj nga jeta reale që demonstrojnë të gjitha këto aftësi.

6. Përfshini seksionin e edukimit

Një seksion edukimi do të jetë veçanërisht i vlefshëm nëse keni përvojë të kufizuar pune (si p.sh. të diplomuarit e fundit të kolegjit ose shkollës së mesme) ose nëse po transferoheni në një industri të re. Kur shkruani seksionin tuaj të arsimit, duhet të përfshini emrin e institucionit, datat e pjesëmarrjes dhe gradën ose fushën tuaj të studimit. Nëse po aplikoni për pozicione të nivelit të mesëm ose të lartë, mund të hiqni të gjitha, përveç emrit të shkollës suaj dhe datave të frekuentimit, për të krijuar hapësirë për përvojë më të rëndësishme profesionale në CV. Nëse keni vërtetime ose licenca që janë të rëndësishme për përshkrimin e punës, mund t'i përfshini ato gjithashtu në këtë seksion. 

7. Merrni parasysh shtimin e seksioneve opsionale

Hobit tuaj personal nuk do të tërheqin vëmendjen e rekrutuesve nëse nuk lidhen me aftësitë tuaja dhe aplikimin. Sidoqoftë, interesat përkatëse mund të japin një pamje më të plotë se kush jeni, si dhe t’ju jepni diçka për të folur gjatë intervistës. 

8. Formatoni CV-në tuaj

Krahas formatit apo stilit të CV-së tuaj, duhet gjithashtu t'i kushtoni vëmendje detajeve të formatimit si stili i shkronjave, madhësia e shkronjave, kufijtë dhe hapësirat.Formatimi i CV-së tuaj mund ta bëjë atë të duket e pastër, profesionale dhe të përmirësojë lexueshmërinë.Kjo është thelbësore kur përpiqeni të mbani vëmendjen e një punëdhënësi.

Këtu janë disa këshilla kryesore që mund të ndihmojnë që cv juaj të duket e lëmuar:

 • Bëni fontin tuaj midis madhësisë 10 dhe 12 px.
 • Zgjidhni një font që është i pastër dhe i lehtë për t'u lexuar si Arial ose Helvetica;shmangni fontet e stilizuara.
 • Sigurohuni që kufijtë tuaj të jenë 1 deri në 1,5 inç
 • Bëjeni emrin tuaj dhe titujt e seksioneve të theksuara ose pak më të mëdha në madhësinë e shkronjave (jo më shumë se 14 px).
 • Përdorni pikat kur renditni disa pjesë të ndryshme informacioni, si p.sh. në seksionet e arsimit tuaj dhe historisë profesionale
 • Një CV e mirë nuk ka ndonjë gabim drejtshkrimor ose gramatikor. Përdorni një kontrollues të drejtshkrimit dhe regjistroni një palë të dytë të syve për të kontrolluar dokumentin.
 • Sigurohuni që adresa juaj e emailit tingëllon profesionale. Nëse adresa juaj personale është e papërshtatshme, krijoni një llogari të re për profesionin.
 • Mos e vendosni termin ‘curriculum vitae’ në krye të faqes
 • Mos harroni të mbani CV tuaj koncize, zakonisht të kufizuar në një faqe për ata që janë në fillim të karrierës së tyre dhe deri në dy faqe për individë me përvojë më të gjerë.