Këshilla mbi CV

Këshilla mbi CV

Si të vendosni punën vullnetare në një CV

Fakt: Punëdhënësve u pëlqen të shohin që ju keni kryer punë vullnetare. Kjo është mënyra se si ta vendosni dhe ta nënvizoni këtë përvojë në CV-n tuaj.

Ju mund të keni arsye altruiste për vullnetarizmin, por edhe dhënia e kohës suaj ka shumë rëndësi në rritjen e karrierës. Një menaxheri punësimi absolutisht i pëlqen të shohë në CV që kandidatët kanë bërë punë vullnetare. Studimet tregojnë se vullnetarët kanë 27% më shumë gjasa për të gjetur një punë sesa njerëzit që nuk qëne ndonjëherë vullnetarë. Vullnetarizmi është një shfaqje e qartë e dëshirës tuaj për t'u përfshirë dhe për t'i dhënë komunitetit. Gjithashtu, tregon se keni iniciativë dhe kënaqeni duke provuar gjëra të reja. Nga kjo, punëdhënësit mund të nxjerrin përfundimin se ju jeni lloji i punëtorit që është i gatshëm të ndihmojë dhe të kontribuojë për një të mirë më të madhe.

Pra, si i shfrytëzoni këto tipare pozitive në CV tuaj? Mënyra më e mirë për të formatuar punën tuaj vullnetare varet nga niveli juaj i karrierës. Ndiqni këto këshilla:

Vullnetarizmi për punonjësit fillestar

Punonjësit fillestar me përvojë minimale ose pa përvojë pune duhet të theksojnë punën e tyre vullnetare - madje ta bëjnë vullnetarizmin një pjesë qendrore të CV. Vini re mënyrën se si keni mësuar të përdorni aftësitë tuaja të komunikimit, udhëheqjes dhe planifikimit. Përmendni se si përvoja ju motivoi dhe ju ndihmoi të bëheni më të përshtatshëm ndaj mjediseve të reja të punës. Ju mund të përfshini punën vullnetare në pjesën e përvojës nëse keni pak ose aspak histori pune të paguar. Trajtojeni përvojën sikur të ishte një punë e paguar, por sigurohuni që të tregoni statusin tuaj të vullnetarit në përshkrim ose pranë titullit tuaj.

Renditini si vijon:

  • Emrin e organizatës
  • vendndodhja
  • titulli yt funksional
  • kohëzgjatja
  • Arritjet

Vullnetarizmi për ata që nisin karrierën

Vullnetarizmi është një nga mënyrat më të mira për të zhvilluar dhe shfaqur aftësi të reja në karrierë. Punëdhënësit nuk i intereson fakti që ju nuk jeni paguar; ata do të jenë shumë më të interesuar për faktin që jeni angazhuar dhe keni fituar një aftësi të re. Është një mënyrë e shkëlqyeshme për një ndryshim në karrierë. Përsëri, mos harroni të rendisni këtë punë si vullnetarizëm dhe jo punë të paguar. Përvoja juaj nuk do të minimizohet dhe do t'u tregoni punëdhënësve se nuk po i mashtroni që ata të mendojnë se kjo ishte një punë.

Vullnetarizmi për ata që janë në një rrugë të qëndrueshme karriere

Nëse keni një rrugë të vendosur në karrierë, nuk keni nevojë të përfshini aq shumë detaje në lidhje me punën tuaj vullnetare. Përvoja juaj profesionale e punës vazhdon të jetë në qendër të CV tuaj. Thjesht shkruani emrin e organizatës dhe datat që keni qenë vullnetar me ta. Nëse keni dalë vullnetar në shumë vende, zgjidhni ato më të fundit për të shfaqur. Ju nuk doni punën vullnetare në një CV për të lënë nën hije përvojën tuaj profesionale të punës. Kështu që jepini rëndësinë e duhur përvojës së punës dhe mos lini pa përmendur punët vullnetare.

Mos rrezikoni duke përfshirë shumë informacion

Nëse keni dalë vullnetarë me organizata që do të zbulonin informacione që nuk do të donit t’i dinte një punëdhënës i ardhshëm, merrni parasysh t’i lini ato jashtë nga CV-ja juaj. Për shembull, nëse keni dalë vullnetarë me grupe fetare ose politike, merrni parasysh të renditni aftësitë që keni grumbulluar në vend që të theksoni përkatësitë e organizatave.

Synoni prirjet filantropike të punëdhënësit

Kaloni ca kohë duke hulumtuar punëdhënësit e ardhshëm për të zbuluar se sa i kushtojnë vëmendje komunitetit dhe filantropisë. Nëse zbuloni se një kompani për të cilën po aplikoni është e dhënë ndaj një kauzë, p.sh. është shumë e ndërgjegjshme për mjedisin - sigurohuni të përmendni organizata të ngjashme me të cilët jeni bërë vullnetar. Kjo tregon se ju jeni njohur me çështjet dhe mund të jetë një përshtatje solide kulturore brenda kompanisë.

Për këshilla mbi CV dhe modele konkrete vijoni leximin tuaj këtu: Këshilla mbi CV