Këshilla mbi intervistimin

Këshilla mbi intervistimin

Keshilla per diten e intervistes

Kërkimi për punë është një proces stresues, por ju keni bërë një punë shumë të mirë në CV-në tuaj dhe intervistën telefonike ose online dhe keni arritur deri në intervistën personale. Më në fund ju dha mundësia që të takoni ata që mund t`ju ndihmojnë për punësimin tuaj. Pra, si mund tja bëni që të shfaqeni si një kandidat i fortë për pozicionin e punës që keni aplikuar?

  1. Filloni duke hulumtuar kompaninë dhe mundësisht dhe intervistuesit tuaj (Burimet njerëzore).
  2. Praktikoni përgjigjet tuaja me pyetjet e zakonshme të intervistave.
  3. Rilexoni përshkrimin e punës
  4. I thoni një miku t`ju ndihmoji për të praktikuar përgjigjet e pyetjeve.
  5. Gjithmonë duhet të keni me vete kopje të CV -së tuaj, një fletore dhe stilolaps për te mbajtur shënime.
  6. Lidhini përgjigjet tuaja me aftësitë dhe eksperiencat tuaja.

Për artikuj te ngjashëm dhe për më shumë këshilla mbi intervistimin vijoni leximin tuaj këtu: https://duapune.com/blog/keshilla-mbi-intervistimin