Këshilla mbi letrën e interesit

Këshilla mbi letrën e interesit

Si të shkruani një letër motivuese (me shembuj dhe këshilla)

Çfare është letra e motivimit?

Një letër motivuese është një dokument që zakonisht dorëzohet së bashku me një aplikim për punë, rezyme ose CV (curriculum vitae). Ai shërben si një hyrje për punëdhënësin e mundshëm dhe ofron informacion shtesë në lidhje me kualifikimet, aftësitë dhe përvojat tuaja që janë të rëndësishme për punën për të cilën po aplikoni.

Një letër motivuese e shkruar mirë duhet të shpjegojë pse jeni të interesuar për pozicionin, pse aftësitë dhe përvojat tuaja ju bëjnë një kandidat të mirë dhe pse punëdhënësi duhet t'ju konsiderojë për këtë rol. Është një mënyrë për të shfaqur entuziazmin tuaj dhe për të demonstruar përshtatshmërinë tuaj për punën.

 

Si të shkruajmë nje letër motivimi

Emri juaj dhe adresa

Datën

Emrin dhe adresen e personit apo kompanisë

Përshëndetja ( Z.Znj …….. )

Paragraf hapës - arsyen pse po i shkruani

Paragraf shpjegues - arsyet se pse ju dëshironi të punoni për këtë kompani.

Paragraf përmbyllës - shprehni se jeni në pritje për t’u kontaktuar për një intervistë.

Mbyllja, ndjekur nga emri dhe firma

Paragraf hapës: Filloni me një hyrje bindëse që tërheq vëmendjen e lexuesit. Përmendni se si keni dëgjuar për punën ose shprehni entuziazmin tuaj për pozicionin.

Tregoni kualifikimet tuaja: Përdorni pjesën e letrës motivuese për të shpjeguar se si aftësitë dhe përvojat tuaja përputhen me kërkesat e punës. Jepni shembuj specifikë të arritjeve dhe kontributeve tuaja.

Jini konciz: Mbajeni letrën tuaj të motivimit në një faqe dhe përdorni një stil të qartë dhe konciz shkrimi. Shmangni zhargonin e panevojshëm ose gjuhën tepër komplekse.

Tregoni entuziazëm: Shprehni interesin tuaj për kompaninë dhe rolin.

Përdorni fjalë kyçe: Përfshini fjalë kyçe përkatëse nga postimi i punës për të demonstruar se i kuptoni kërkesat dhe jeni i përshtatshëm për pozicionin.

Paragraf mbyllës: Përfundoni letrën tuaj të motivimit duke shprehur interesin tuaj në një intervistë dhe duke falënderuar punëdhënësin për shqyrtimin e aplikimit tuaj. Jepni informacionin tuaj të kontaktit.

Personalizojeni secilën letër motivuese: Përshtateni letrën tuaj të motivimit për çdo aplikim pune. Theksoni aftësitë dhe përvojat që janë më të rëndësishme për punën specifike për të cilën po aplikoni.

Korrigjoni dhe modifikoni: korrigjoni me kujdes letrën tuaj të motivimit për të eliminuar gabimet e shtypit, gabimet gramatikore dhe çështjet e formatimit. Ju gjithashtu mund të dëshironi t'i kërkoni dikujt tjetër ta rishikojë atë për ju.

Mos harroni se një letër motivuese e hartuar mirë mund t'ju veçojë nga aplikantët e tjerë dhe të rrisë shanset tuaja për t'u ftuar për një intervistë

 

Shembuj të letrave motivuese.

Le ta pranojme. Te gjithe i duam shembujt. Eshte shume me e lehte te ndjekesh nje shembull per te shkruar nje CV ose Leter Motivimi se sa ta krijosh nga e para.

Keshtu qe, ne kemi menduar t'ju ndihmojme me shembuj te letrave motivuese ( cover letters ) qe ju te keni paraqitjen e duhur ne aplikimet per pune. Por kujdes, ju do te duhet te personalizoni informacionin sipas eksperiencave tuaja ne menyre qe letra juaj mos te jete nje kopje e rradhes.

Pavarësisht nëse jeni duke shkruar një letër motivuese për një pozicion të lartë drejtues, për një stazh apo për një startup, do të duhet ta përshtatni gjithnjë letrën me rolin, kompaninë dhe kulturën (për të mos përmendur, përshkrimin e punës).

Në vijim ne do t'ju njohim me shembuj të llojeve bazë të letrave motivuese për disa pozicione:

Letër Interesi / Motivimi - Punë Menaxheriale

Letër Interesi / Motivimi për Asistent Juridik

Letra e Interesit / Motivimit - Përfaqësues i Shitjeve