Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës Publikime dhe njoftime

Si të parandaloni Burnout në Punë?

Për të parandaluar ose kuruar Burnout, menaxherët dhe punonjësit duhet të diskutojnë se cilët sjellje mund ta shkaktojnë atë. Po ashtu, i takon menaxherëve të ndryshojnë sjelljen në hapësirën e punës. Për shembull, së pari, mirëqenia duhet të bëhet pjesë e kulturës së kompanisë, ndersa promovimi i orëve të gjata, puna gjatë kohës personale, detyra të papërcaktuara më parë, etj... bën vetëm të kundërtën. Ofrimi i trajnimeve per te parandaluar Burnout i ndihmon menaxherët të kenë situatën nën kontroll.

Ashtu si stresi, “burnout”-i mund të trajtohet duke u përballur me shkaktarët e tij. Identifikimi i pjesës së punës tuaj që ju shkakton stres është çelësi për tejkalimin e tij.

  • Jepuni punonjësve më shumë kontroll mbi pritshmëritë e performancës
  • Zvogëloni ndërprerjet e shpeshta dhe zhurmat në vendin e punës
  • Jepuni punonjësve më shumë autonomi dhe fleksibilitet në punë
  • Përmirësoni ndriҫimin në mjedisin e punës, duke u fokusuar te ndriҫimi natyral
  • Krijoni një mjedis pune që nxit bashkëpunimin

Për të përballuar “burnout”-in, alternativat e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë në reduktimin dhe menaxhimin e stresit tuaj. 

1.Flisni me shefin tuaj. 

2.Jepini përparësi gjumit. 

3.Bëni ushtrime rregullisht.

4.Meditimi dhe përqendrimi.

5.Kërkoni mbështetje sociale.

iris.jpg