Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës Psikologjia e punës

Trajnimi i katert i Akademise se Burimeve Njerezore

Kemi kënaqësine t`ju informojmë se duapune.com, në vijim të kryerjes me sukses të trajnimit tretë të Burimeve Njerëzore për këtë sezon, vazhdon me trajnimin e katërt në dt. 13 Tetor 2023 me temën “Trajnimi dhe Zhvilimi i Punonjësve”

Tematikat e këtij trajnimi janë si më poshtë: 

 

·         Roli i trajnimeve në kompani

·         Benefitet e trajnimit dhe zhvillimit

·         Identifikimi i Nevojave të Trajnimeve

·         Roli i BNJ në ofrimin e trajnimeve

·         Vlerësimi i Trajnimit

·         Menaxhimi i Trajnimit dhe Zhvillimit

·         Dizenjimi i trajnimeve

·         Metodat e trajnimit

·         Llojet e trajnimeve

·         Kriteret për përzgjedhjen e ofruesve të trajnimit

·         Zhvillimi i Punonjësve dhe potencialeve

·         Trajnimet e brendshme / Trajnimet e jashtme

·         Monitorimi, testimi dhe vlerësimi i potencialeve

·         Zhvillimi i karrierës dhe potencialeve

 

Trajnimet e tjera të këtij cikli do të zhvillohen në datat si në vijim:

1.                  Menaxhimi i Performancës                                            – 20 tetor

2.                  Teknologjia & AI në HR                                                 – 27 tetor


Të gjitha trajnimet do të zhvillohen nga Menaxherë të suksessshëm në fushën e Burimeve Njerëzore me eksperiencë mbi 15 vjeçare. Për më shumë informacion rreth secilit trajnim ju lutem 
klikoni në broshurën ku do gjeni informacion për secilën nga temat përkatëse. Ftojmë të marrin pjesë në këto trajnime të gjithë specialistët e BNJ që duan të zgjerojnë njohuritë dhe të njohin tendencat e fundit në fushën e BNJ.

Nëse keni marrë pjesë më parë dhe keni njohuri, ju lutem shpërndajeni këtë informacion kolegeve tuaj që mund të jenë të interesuar.
Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të  pajisen me një çertifikatë pjesëmarrjeje.
Për cdo informacion tjetër të nevojshëm ose për t’u regjistruar mund të më kontaktoni në këtë e-mail 
[email protected] si dhe në numrin e telefonit 0692031583 ose duke plotësuar formularin e regjistrimit