Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës

Trajnimi i peste i HR Academy

Kemi kënaqësine t`ju informojmë se duapune.com, në vijim të kryerjes me sukses të trajnimit të katërt të Burimeve Njerëzore për këtë vit, vazhdon me trajnimin e Pestë në dt. 20 Tetor 2023 me temën "Menaxhimi i Performancës dhe Plani i zhvillimit“.

Tematikat e këtij trajnimi janë si më poshtë: 

 • Sistemi i menaxhimit të performancës
 • Faktorët që ndikojnë motivimin
 • Elementët kryesore të sistemit të menaxhimit të performancës
 • Benefitet e sistemit të menaxhimit të performancës
 • Përcaktimi i indikatorëve të performancës
 • Komponentët e menaxhimit të performancës
 • Qëllimi dhe përdorimi
 • Politika e menaxhimit të performances
 • Guida e zhvillimit të një sistemi performance
 • Vlerësimi i performancës
 • Roli i menaxherëve dhe punonjësve
 • Plani i Komunikimit
 • Metodat e Vlerësimit të performancës
 • Menaxhimi i procesit
 • Elementet e formës së vlerësimit
 • Ballafaqimi me mosdakortësinë
 • Plani i zhvillimit personal
 • Incentivat dhe skemat e vlerësimit

 

Trajnimet e tjera të këtij cikli do të zhvillohen në datat si në vijim:

7.                  Teknologjia & AI në HR                                                – 27 tetor

 

Trajnimet do të zhvillohen nga Menaxherë të suksessshëm në fushën e Burimeve Njerëzore me eksperiencë mbi 15 vjeçare. Për më shumë informacion rreth secilit trajnim ju lutem klikoni në broshurën ku do gjeni informacion për secilën nga temat përkatëse.

Për cdo informacion tjetër të nevojshëm ose për t’u regjistruar mund të kontaktoni në këtë e-mail [email protected] si dhe në numrin e telefonit 0692031583.