Media

Media Punëdhënës

Tendencat që do të ndryshojnë mënyrën e punës në 2024 dhe vitet në vazhdim

Vitin e fundit bizneset dhe organizatat u përballën me ndryshime të mëdha që prekën mënyrën e punës, duke përfshirë presionin e inflacionit si mbi punëdhënësit ashtu edhe mbi punonjësit, shfaqjen e Inteligjencës Artificiale, trazirat gjeopolitike, një seri grevash të punëtorëve në të gjithë botën, ndikimi në rritje i ndryshimeve klimatike etj.

Hulumtimi i Kompanisë së Kosulencës Gartner ka identifikuar 6 tendenca që do të formësojnë punën në vitet e ardhshme:

  1. Inteligjenca artificiale do të krijojë, nuk do të zvogëlojë mundësinë e punonjësve.
  2. Javët e punës 4-ditore do të bëhen rutinë.
  3. Zgjidhja e konfliktit të punonjësve do të jetë një aftësi e domosdoshme për menaxherët.
  4. Eksperimentet me Inteligjencën Artificiale do të japin mësime dhe kosto të dhimbshme për kompanitë.
  5. Kërkesat për aftësi të punonjësve do të tejkalojnë kërkesat për diploma.
  6. Stereotipet tradicionale të rrugëve të karrierës do të shemben përballë ndryshimit të fuqisë punëtore.

Sipas Gartner, liderat që zhvillojnë në mënyrë proaktive këto strategji biznesi do t'u japin organizatave të tyre një avantazh konkurrues në arritjen e qëllimeve strategjike. 

Burimi: HBR