Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim Punëdhënës Menaxhim Video

Infocom 2013

https://www.youtube.com/watch?v=E1svKAz36EE